User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases
หลักสูตร 1 วัน ผ่านระบบ Application ZOOM Meetings
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, อ.นพ.สกล สิงหะ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรอันทรงเกียรติ Dr. Lisa Potter MD., Calvary Health Care, Sydney, Australia. Frances Stewart, Calvary Hospital, Sydney, Australia.

ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ Application ZOOM Meetings ซึ่งมีบุคคลากรทางแพทย์สนใจและเข้าอบรม เป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases ให้แก่แพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้น สามารถรับชมการบรรยาย คลิปย้อนหลัง ได้ที่ :
www.karunruk.org : https://www.karunruk.org/home/index.php/media-download.html
หรือ ผ่านทางเว็ปไซต์ Youtube Channel : https://www.youtube.com/playlist?list=PLDA3XnMLkWu0DdOcoao6Vvrvz9zdk1ZWh
โดยทางศูนย์การุณรักษ์ จะเปิดให้ชมได้หลังจากสิ้นสุดการประชุม 7 วันทำการ และจะระงับการชมการคลิป 90 วัน

2020-08-19 P0001
2020-08-19 P0002
2020-08-19 P0003
2020-08-19 P0004
2020-08-19 P0005
2020-08-19 P0006
2020-08-19 P0007
2020-08-19 P0008
2020-08-19 P0009
2020-08-19 P0010
2020-08-19 P0011
2020-08-19 P0012
2020-08-19 P0013
2020-08-19 P0014
2020-08-19 P0015
2020-08-19 P0016
2020-08-19 P0017
2020-08-19 P0018
2020-08-19 P0019
2020-08-19 P0020
2020-08-19 P0021
2020-08-19 P0022
2020-08-19 P0023
2020-08-19 P0024
2020-08-19 P0025
2020-08-19 P0026
2020-08-19 P0027
2020-08-19 P0028
2020-08-19 P0029
2020-08-19 P0030
2020-08-19 P0031
2020-08-19 P0032
2020-08-19 P0033
2020-08-19 P0034
2020-08-19 P0035
2020-08-19 P0036
2020-08-19 P0037
2020-08-19 P0038

 

ภาพ/ข่าว : ปิยพล จันทรา เจ้าหน้าที่ออกแบบและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การุณรักษ์

 

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account