Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  • 2020-08-27 P0051
  • 2020-08-27 P0052
  • 2020-08-27 P0053
  • 2020-08-27 P0054
  • 2020-08-27 P0055
  • 2020-08-27 P0056
  • 2020-08-27 P0057
  • 2020-08-27 P0058

ศูนย์การุณรักษ์จัดพิธีไหว้ครู “ศิษย์น้อมบังคมก้มกราบ รำลึกพระคุณครู”
คณะแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมใจกันกล่าวบทไหว้ครู รำลึกพระคุณครู
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม ศูนย์การุณรักษ์ ชั้น 18 อาคาร สว.19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โดยมี รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท คณะแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ เจ้าหน้าที่ กล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ กล่าวให้โอวาทความว่า “พิธีไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และถือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นพิธีที่สำคัญแทบทุกสาขาอาชีพ และการไหว้ครูเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ และกตเวทีที่ลูกศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์ ผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ วิชาการให้กับลูกศิษย์ ครูหรืออาจารย์คือผู้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ และเปรียบเสมือนเรือจ้าง โดยเฉพาะศูนย์การุณรักษ์นั้นมี แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและเป็นแม่ข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย อีกทั้งวิจัยองค์ความรู้และระบบบริการด้าน Palliative care

ภาพ/ข่าว : ปิยพล จันทรา เจ้าหน้าที่ออกแบบและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การุณรักษ์

2020-08-27 P0051
2020-08-27 P0052
2020-08-27 P0053
2020-08-27 P0054
2020-08-27 P0055
2020-08-27 P0056
2020-08-27 P0057
2020-08-27 P0058

 

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account