User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 ผลการสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านต่อยอด
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาล แบบประคับประคอง ประจําปีการศึกษา 2564
ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

    1. นพ.นิยม บุญทัน
    2. นพ.หะริน เอี่ยมวิถีวนิช
    3. พญ.ยุวดี อิฐรัตน์ 
    4. พญ.อัจฉริยา เจริญธัญรักษ

ผลการสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านต่อยอด

 

 

 

 

 

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account