Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

120913905 975035586350346 9194146773858972978 o

World Hospice and Palliative Care Day 2020

วันเสาร์ที่สองของเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น World Hospice and Palliative Care Day ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม 2563 มาใน theme : MY CARE, MY COMFORT
ศูนย์การุณรักษ์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองและเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการผลักดันให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ทำไมถึงต้อง Palliative Care?
Palliative Care หรือ การดูแลแบบประคับประคอง มุ้งเน้นดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครับหรือคนรอบข้าง ที่กำลังเผชิญกับภาวะที่คุกคามต่อชีวิต

การดูแลประคับประคองมีบทบาทในการช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่มีคุณภาพ ปราศจากอาการเจ็บปวดทางกายทุกประเภท รวมไปถึงการดูแลความทุกข์ทรมานในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านจิตใจ ด้านสังคมไปจนถึงด้านจิตวิญญาณ ทั้งของผู้ป่วยเองและคนรอบข้าง เพราะเราทราบดีว่า ความสุขสบายของคนไข้และสุขภาพและกำลังใจของผู้ดูแล มีผลเกี่ยวเนื่องกัน

MY CARE, MY COMFORT
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ โรคในอดีตที่เชื่อว่ารักษาได้ยากลำบาก ในปัจจุบันดูมีความหวังมากขึ้น แต่เราทุกคนต่างรู้ดีว่าเรามีวันนั้นของเราเองทุกคน ทำอย่างไรให้การดูแลในวันที่เรายังมีกันและกันอยู่นั้นเต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายที่ดีที่สุด

ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตาม ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์และควรได้รับการเข้าถึงการดูแลให้สุขสบาย บุคลากรทางการแพทย์จึงมีหน้าที่ในการให้การดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบายตลอดการรักษาไม่เฉพาะกับช่วงท้ายของชีวิต ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะขอรับการรักษาให้ตนไม่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยทุกชนิดเช่นกัน

==========

ในโอกาสวันพิเศษ World Hospice and Palliative Care Day ปี 2020 นี้ ศูนย์การุณรักษ์ของเชิญชวนทุกๆ ท่านร่วมกันแสดงออกเพื่อทำให้ Palliative Care เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกกระดับ เพื่อนำไปสู่นโยบายการจัดบริการและการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองในระดับประเทศต่อไป

ทุกๆ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยการเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เราได้เกี่ยวข้างกับการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมทั้งใส่ hash tag #MYCAREMYCOMFORT

ตลอด 1 สัปดาห์นี้ ทีมงานแพทย์ พยาบาลการุณรักษ์ จะขอร่วมเขียน reflection ร่วมกับทุกๆ ท่านด้วยเช่นกัน เรามาร่วมกิจกรรมนี้ไปด้วยกันครับ ^^
#MYCAREMYCOMFORT #Karunrak #Center
#PalliativeCare #Hospice

 

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account