หนังสือ

Handbook for palliative guidelines

Inclusion Criteria for Palliative Care

Palliative Care Toolkit

POCKET PALLIATIVE SURVIVAL

การจัดการอาการหายใจลำบาก สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

Training of the Trainers

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย สำหรับผู้ให้การดูแล

ปฏิบัติตัว ปฏิบัติใจอย่างไร เพื่อรับมือกับความทุกข์โศกจากการสูญเสีย

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลประคับประคองในโรงพยาบาล

คู่มืออบรมพยาบาล

Pocket Palliative Survival

Pocket Book Update Handbook of Palliative care guidelines

Note Palliative Care สมุดประวัติประจำตัว ข้อมูลผู้ป่วยของศุนย์ดูแลประคับประคอง

ก้าวพ้นความเศร้าโศกเสียใจ

ความรู้ความเข้าใจการดูแลประคับประคอง

คู่มือให้ยาใต้ผิวหนัง

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account