ข่าวประชาสัมพันธ์

10 October 2020

World Hospice and Palliative Care Day 2020 วันเสาร์ที่สองของเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น World Hospice and Palliative Care Day ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม 2563 มาใน theme : MY

...
07 October 2020

7 ตุลาคม 2563 ผลการสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

18 September 2020

18 กันยายน 2563 ‫ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทย์ผู้จบหลักสูตร Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) Course Syllabus 2020 ระยะเวลาฝึกอบรม 8 สัปดาห์ จัดโดย ศูนย์การุณรักษ์

...
09 September 2020

ร่วมแสดงความยินดี รศ.พญ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ พว.ปาริชาติ เพียงสุพรรณ์ หัวหน้าหน่วยการพยาบาลประคับประคอง งานบริการพยาบาล

...
28 August 2020

21, 25 และ 28 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร ณ ห้องบบรยาย 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ห้องประชุม 1-2 อาคาร สว. 1

...
27 August 2020

27 สิงหาคม 2563 ศูนย์การุณรักษ์จัดพิธีไหว้ครู “ศิษย์น้อมบังคมก้มกราบ รำลึกพระคุณครู” คณะแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมใจกันกล่าวบทไหว้ครู รำลึกพระคุณครู

19 August 2020

19 สิงหาคม 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases หลักสูตร 1 วัน ผ่านระบบ Application ZOOM Meetings จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

...
07 August 2020

7 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ในการจำหน่ายผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตกลับบ้าน หลักสูตร 1 วัน สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

...
24 July 2020

23-24 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course in Palliative care หลักสูตร 2 วัน ผ่านระบบ Application ZOOM Meetings จัดโดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

...
21 July 2020

20-22 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for Doctors หลักสูตร 3 วัน ผ่านระบบ Application ZOOM Meetings จัดโดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

...
10 March 2020

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 พิธีเปิด คลีนิคกัญชาทางการแพทย์ โดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์

...
21 February 2020

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การุณรักษ์ แพทย์ทั่วไปที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (ทั่วประเทศ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course

...
19 February 2020

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การุณรักษ์ แพทย์ทั่วไปที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (ทั่วประเทศ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and

...
17 February 2020

การอบรมพื้นฐานสำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ

...
12 February 2020

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบหอผู้ป่วย Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์

...
04 January 2020

โครงการประชุมวิชาการ Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference และ การประชุมเชิงปฎิบัติการ How to Set Up Medical Cannabis Clinic with in Supportive and Palliative Care Centers ในวันที่

...
26 December 2019

ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์  รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  ได้จัดอบรมพื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว

...
31 August 2019

Associate Professor Cynthia Goh, chairperson of the Asia Pacific Hospice and Palliative Care Network (APHN) มาเยือน Karunruk Palliative Care Center และถือโอกาสนี้เข้าคาราวะ รศ.นพ.ชาญชัย

...
11 July 2019

Khonkaen International Conference in Palliative care, July 11-12,2019 ,Avani hotel, Khonkaen Thailand

17 March 2017

การอบรมวิชาการ หลักสูตร Palliative home care and community participation workshop วันที่ 17-18   มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม กฤษณา 1 ชั้น 1 โรงแรมพิมานการ์เด้นบูติก โฮเทล ขอนแก่น จำนวน

...
29 August 2017

วิดีโอบรรยากาศงานและดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พลังเครือข่าย” โครงการประชุมวิชาการ

...
13 January 2017

โครงการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลผู้สอนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Training of the Trainers for Palliative Care Ward Nurse) ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติก โฮเต็ล

...
20 November 2016

ชมวิดีโอบรยากาศและดาวน์โหลด Slide จากงาน Symptom Management in Palliative Care การอบรมเชิงปฏิบัติการ Symptom Management in Palliative Care
November 9 – 11, 2016 ศูนย์การุณรักษ์

...
20 November 2016

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Comprehensive management of Dyspnea in Palliative Care” วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องกฤษณา 1 โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติกโฮเทล มีวัตถุประสงค์เพื่อ

...

โครงการการอบรม

17 December 2020

Basic Certificate Course in Palliative Medicine

27 October 2020

โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 5 วัน Basic Palliative Care for Nurses จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

...
27 October 2020

โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ Clinical Palliative Care for Community Nurses (CPCN) จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล

...
27 October 2020

โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน 6 สัปดาห์ Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) รุ่นที่ 11 จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ร่วมกับ

...
10 August 2020

วันที่ 21, 25 และ 28 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร โดย ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล

...
04 August 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ประกาศรับสมัคร ‼️ แพทย์ฝึกเฉพาะด้าน จำนวน 4 ตำแหน่ง หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง หลักสูตรเต็มเวลา

...
22 July 2020

Symptom Management in Palliative Care Workshop วันที่ 8-9 กันยายน 2563 อบรมผ่านระบบ Application ZOOM Meetings จัดโดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 July 2020

โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ในการจำหน่ายผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตกลับบ้าน วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ และ

...
21 July 2020

Virtual Meeting Registration Form "Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases" จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์

...
15 June 2020

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course in Palliative Care หลักสูตร 2 วัน ผ่านระบบ Application Zoom Meetings ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563

14 June 2020

กำลังเตรียม VDO ย้อน Zoom meeting...(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

03 March 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

17 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

09 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

08 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

07 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

06 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

24 November 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

24 November 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

21 October 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account