ประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Cancer and Palliative Patients

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pain2020 hd 

ประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Cancer and Palliative Patients 

“ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” 
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

covid 19

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยวันและเวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คลี่คลาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การุณรักษ์ อาคาร สว.1 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น.เมือง จ.อ ในเมือง.40002
โทร .043-3666567 ในวันเวลาราชการ Fax: 043-366657 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account