ประกาศรับสมัคร แพทย์ฝึกเฉพาะด้าน จำนวน 4 ตำแหน่ง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Karunruk Fellow2021 Square 1x1

 

 ⏱ 💭 ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ประกาศรับสมัคร ‼️ 💐แพทย์ฝึกเฉพาะด้าน จำนวน 4 ตำแหน่ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง
หลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี
เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร
หลักสูตรแรก 💟
ที่ได้รับการรับรองของแพทยสภา 💐

ใบสมัคร : https://kku.world/by57y

QR CORDE

🔅คุณสมบัติผู้สมัคร:
〰️เป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย และมีความสนใจเรื่องการบริบาลแบบประคับประคอง

🔅เอกสารประกอบการสมัคร :
- สําเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- สำเนาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- สําเนาบัตรประชาชน
- Letter of recommendation 2 ฉบับ
- หนังสือแนะนําตัว (Personal statement)
- หลักฐานการมีต้นสังกัด (ถ้ามี)

🗓เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
🗓สอบสัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2563
🗓อบรม 1 ก.ค.64 - 30 มิ.ย.65

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
👉🏻 อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์
👉🏻 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
👉🏻 คุณกนกพร เฉิดดิลก
👉🏻 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
💬📲 043-366656

#ศูนย์การุณรักษ์ #การุณรักษ์ #ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคร้าบ
#การอบรมสำหรับแพทย์ #ประคับประคอง #ผู้ป่วยระยะสุดท้าย #Karunruk #Palliativecare #Fellowshiptraining 

 
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account