โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร

วันที่ 21, 25 และ 28 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม 1-2 อาคาร สว. 1 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โดย ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

zoom


ขอเรียนเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ทาง QR Code นี้ หรือ http://karunruk.org/copcca เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน และแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน 2. รับสิทธิ์ลงทะเบียน ผ่านทางอีเมล์

สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ : อบรม ณ ห้องประชุม 1-2 อาคาร สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60 ท่าน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
สำหรับบุคลากรภายนอก : อบรมผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น ฟรีไม่จำกัดจำนวน


การระบบการเข้าร่วมประชุม Zoom meeting มีดังนี้

(1) คู่มือ ..Zoom Meeting..

(2) Download Program หรือ App Zoom meeting  ..Download คลิ๊ก..

(3) ลิงค์ในการเข้าร่วมระบบ Zoom meeting ครั้งนี้คือ  : ..Click Link Zoom Meeting คลิ๊ก..

(4) ID เข้าร่วมประชุม คือ Meeting ID987 5164 7924  Password : 1234

(5) ให้ใส่ชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ Rename ของท่าน ขึ้นต้นด้วย ลำดับการลงทะเบียนออนไลน์ และเว้นวรรคตามด้วยชื่อ ตัวอย่างเช่น  ลำดับที่ 325 ชื่อ สุวรรณี นามสมมุติ ให้เป็น Rename เป็น : 325 อภิรดี ธรรมจารี เป็นต้น ..ขั้นตอนการเปลี่ยน Rename คลิ๊ก..

(6) โดยเชคลำดับการลงทะเบียนออนไลน์ ..ลำดับการลงทะเบียน คลิ๊ก..

(7) จากข้อ (5) หากท่านไม่เปลี่ยน Rename หรือ ชื่อที่ใช้ในการประชุม ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม Zoom meeting ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการเช็ครายชื่อ Waiting Room ก่อนเข้าร่วมประชุมก่อน 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง หากมีการใช้ชื่ออื่นๆ จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะมี Participant หรือ วิทยากร เท่านั้น ที่สามารถใช้ชื่อเฉพาะได้ 

(8) ผู้รับฟังบรรยาย หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมควรใส่หูฟัง Small talk และ ปิดไมค์ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เสียงของท่านเข้ามาในระบบ Zoom meeting 

(9). ผู้รับฟังบรรยาย หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมควร เปิดกล้อง หรือ ใส่ภาพ Profile เพื่อแสดงตัวตนของผู้เข้าร่วมการประชุม 

(10) ระบบ Zoom meeting นีั ไม่อนุญาต ผู้รับฟังบรรยาย หรือ ผู้เข้าร่วมประชุม   Recode (บันทึก VDO), Share Screen (แชร์ภาพ แชร์ข้อมูล) และ Annotation (การวาดโน๊ต หรือเขียนโน๊ต)  ในหน้าจอผู้บรรยาย


ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
(1) สิทธิ์เข้าร่วมอมรมโครงการฯ วันที่ 21, 25 และ 28  สิงหาคม 2563
(2) สิทธิ์รับชมวีดีโอย้อนหลัง ภายในวันที่ 5 กันยายน 2563
(3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลดในวันประชุมฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การุณรักษ์ อาคาร สว.1 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร .043-3666567 ในวันเวลาราชการ Fax: 043-366657 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Search

Sign in to your account