โครงการฝึกอบรม ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

ที่ หัวข้อการฝึกอบรม วดป ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้อบรม ค่าลงทะเบียน
1 Basic Palliative Care for Nurses
ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting
14–18 ธค 63 5 วัน ไม่จำกัดจำนวน พยาบาลทั่วไป

1,000 บาท 

ผ่านมูลนิธิการุณรักษ์

คุณปาริชาติ/คุณสรัลชนา/

 

2 Basic Palliative Care for Nurses 14–18 ธค 63 5 วัน ไม่จำกัดจำนวน พยาบาลทั่วไป 3,000 บาท

คุณปาริชาติ/คุณสรัลชนา/

 

3 Basic Certificate Course Palliative Nursing 6 สัปดาห์   14 ธ.ค.-22 มค 64 6 สัปดาห์ 15 คน พยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองในโรงพยาบาล 20,000 บาท คุณปาริชาติ/คุณสรัลชนา
4 Clinical Palliative Care for Community Nurses 4 สัปดาห์     14 ธ.ค-8 มค 63 4 สัปดาห์ ไม่จำกัดจำนวน พยาบาลในโรงพยาบาลและในชุมชน 3,000 บาท อ.อนัญญพร/คุณสรัลชนา
5 Pain and Palliative Care for Doctors
ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting
15-17 กพ. 64 3 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ทั่วไป 

600 บาท 

ผ่านมูลนิธิการุณรักษ์

อ.อนัญญพร/คุณสรัลชนา
6 Pain and Palliative Care for Doctors 15-17 กพ. 64 3 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ทั่วไป  3,000 บาท อ.อนัญญพร/คุณสรัลชนา
7

Advance Course in Palliative Care 

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

18-19 กพ 64 2 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ทั่วไป 

400 บาท 

ผ่านมูลนิธิการุณรักษ์

คุณแพงพรรณ
8 Advance Course in Palliative Care 18-19 กพ 64 2 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ทั่วไป  2,000 บาท คุณแพงพรรณ/คุณสรัลชนา
9 Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) 8 สัปดาห์     15 กพ- 9 เมย 64 8 สัปดาห์ 20 คน  แพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง  20,000 บาท

คุณปาริชาติ/คุณสรัลชนา/

 

10

Basic palliative care for pharmacists 

Lecture ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting   

22-24 มี.ค. 2564 3 วัน ไม่จำกัด เภสัชกร (ทั่วประเทศ) 900 บาท

คุณปาริชาติ/คุณสรัลชนา/

 

11 Clinical Palliative Care for pharmacists 2 สัปดาห์ 22 มี.ค.-2 เม.ย. 2564 2 สัปดาห์ ไม่จำกัด เภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคอง 1,500 บาท คุณปาริชาติ/คุณสรัลชนา
12

Symptom Management in Palliative Care Workshop

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting 

6-7 พ.ค. 2564 2 วัน 350 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร  800 บาท อ.อรรถกร/ คุณสรัลชนา
13

Workshop: Palliative Care in the Intensive Care Units

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting  

7-8 มิ.ย.2564 2 วัน ไม่จำกัด 600 บาท คุณวิริศยา
14 Fellowship 1 ก.ค.2564 – 31 ส.ค.2565 1 ปี 4 คน แพทย์ที่สนใจ อ.ศรีเวียง/อ.อรรถกร/
คุณสรัลชนา
15

Work Shop: Palliative Care in End-Stage-Renal Disease

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

19-20 ก.ค.2564 2 วัน ไม่จำกัด แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 800 บาท คุณณัฐชญา
16

Palliative Care in neurological disease and stoke 

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting  

6-7 ส.ค.2564 2 วัน ไม่จำกัด แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 800 บาท คุณชุติมา
17 ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting    20 ส.ค. 2564 1 ไม่จำกัด แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 300 บาท คุณเฉลิมศรี
18

Psychosocial & Bereavement care 

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

ส.ค 2564 ยังไม่ระบุ ไม่จำกัด แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 400 บาท ศรีเวียง
19 Bereavement workshop ส.ค 2564 แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 1,000 บาท

คุณวรรณา/พระจิต/

 

20

PC in Elderly and advance dementia workshop 

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

ธ.ค.2564 ยังไม่ระบุ ไม่จำกัด แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 800 บาท คุณรัตนาภรณ์