8.30 – 9.30 9.30 – 12.00 13.00 – 16.30
จันทร์

Admission round รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า
Dementia PC home care program
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน-Telemedicine & Home visit
อังคาร

Admission round รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า
Renal Palliative Care Clinic

รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า
Cannabis clinic
ACP clinic

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน-Telemedicine & Home visit
พุธ

Admission round รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า
  สัปดาห์ 1 Journal club
สัปดาห์ 2 Topic reading
สัปดาห์ 3 Grand round
สัปดาห์ 4 Case conference
 
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน-Telemedicine & Home visit
พฤหัสบดี

Admission round รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า
Palliative Care OPD
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน-Telemedicine & Home visit
ศุกร์

Admission round รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า รับปรึกษาผู้ป่วยใหม่/ติดตามผู้ป่วยเก่า
ESRD PC home care program
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน-Telemedicine & Home visit