Advance Care Planning WS

     ประชุมและเสวนา เรื่อง สิทธิ์การเลือกการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 พฤศจิกายน 2562 จัดโดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับสโมสรโรตารี่ หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น