ขอแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษาโครงการอบรม Basic Certificate Course in Palliative care สำหรับทีมสุขภาพ สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 9 มิถุนายน 2566