ตารางกิจกรรม Quality palliative Care in the home and in Long-term Care program/Nursing ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566