ภาพกิจกรรม “คืนสู่เหย้า ชาวพาลิ” 18 สิงหาคม 2565

 

 

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรม ได้เพิ่มเติม>>>> https://photos.app.goo.gl/voeP2Yxww7ipSStE9