ภาพกิจกรรม Khon Kaen International Conference in Palliative Care , August 18-19, 2022

ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น

                       

กดดาวน์โหลดภาพ file เพิ่มเติม>>>> https://drive.google.com/drive/folders/1_1mhrCe1ZVwV_N4VcsZNsZCkpnM1CJbv