การประกวดเขียนเรียงความ “การเยียวยาจิตใจผู้สูญเสีย”

           เนื่องในโอกาส “World Hospice and Palliative Care Day 2022” (Saturday 8th October 2022) สำหรับปีนี้มาใน Theme: “Healing Hearts and Communities” เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 และภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หลายล้านครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจ

           ทางการุณรักษ์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลผู้สูญเสีย (Grief and bereavement care) โดยการเขียนเรียงความ ขนาดความยาวไม่เกิน 700 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “การเยียวยาจิตใจผู้สูญเสีย” โดยมีเงินรางวัล ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 :  3,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 :  2,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 :  1,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล
 • และประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน

รายละเอียดกิจกรรม

 • เป็นเรียงความ ขนาดความยาวไม่เกิน 700 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16
 • เนื้อหาสอดคล้องกับการเยียวยาจิตใจผู้สูญเสีย เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ
 • ภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียงความเข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน
 • ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
 • เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากคณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ท่านละ 10 คะแนน
 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF (ต้องแนบไฟล์ทั้งสองรูปแบบ)
 • ผลงานของทุกท่านถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์การุณรักษ์ และจะนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ หรือนิทรรศการรูปแบบต่างๆ
 • หมดเขตรับผลงานวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.
 • ประกาศผลทาง Facebook ศูนย์การุณรักษ์ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
คณะกรรมการตัดสิน
 • รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
 • อ.พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล
 • พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์
 • พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ์
 • พว.ณัฐชญา บัวละคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

#HealingHeartsandCommunities #GoodGrief #WHPCDay22 #PalliativeCare #การุณรักษ์