ศูนย์การุณรักษ์ ฯ ยินดีต้อนรับผู้ศึกษาดูงานการดูแลประคับประคอง จากโรงพยาบาลนาสาน จ.สุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566