โครงการ Ethics in palliative care workshop ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566

รูปแบบการประชุม Hybrid
1.แบบ onsite ณ ห้องประชุม กว.7/1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
2.แบบ online ผ่านระบบ Zoom Meeting ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน และแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน
(ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการหน่วยการุณรักษ์  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-425457-3)
3. รอรับรหัสทางอีเมลเพื่อ log in เข้าระบบ  Zoom Meeting  ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2566
ท่านสามารถดาวน์โหลด
– กำหนดการประชุมและหนังสือเชิญประชุม
ได้ที่ลิงค์>> https://kku.world/hd03m***หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทร 043-366656 (ในเวลาทำการเท่านั้น)
Email: karunrukk@gmail.com