เปิดแนวทาง “ตัดสินใจ” ผู้ป่วยโควิด “ระยะสุดท้าย” ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 64 ผ่านช่อง Thai PBS
ร่วมสนทนาประเด็น…แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง และการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดในสถานการณ์วิกฤต

รับชมวิดีโอ https://program.thaipbs.or.th/TobJote/episodes/80033