เสวนากับหมอ มข. ในหัวข้อ “Palliative Care การดูแลผู้ป่วยประคับประคองคืออะไร?”

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00-15.00 น.