โครงการอบรม Grief & bereavement workshop ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566

โครงการดี ๆ ของศูนย์การุณรักษ์

สำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะเพื่อดูแลความโศกเศร้าและการสูญเสีย ที่จะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี และการนำหลักการมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยจได้จริง
⚡️ ได้ความรู้
⚡️ ได้เรียนรู้เคสตัวอย่าง
⚡️ ได้ทดลองฝึกปฏิบัติ

ตัวอย่างหัวข้อบางส่วน😚
✅Explore the nature of suffering: physical, psychological, sociocultural, spiritual silent
✅Techniques: How to improve empathic listening skill and building rapport. Phrases for empathic listeners
✅Searching for spirituality, meaning in suffering, hope
✅Public health model of bereavement.
✅TEAR model. “Worden’s task of mourning”
✅ATED (adapted mindfulness-based bereavement care model)
✅Assessment is counseling
✅Basic communication (U theory, Satir model, Empathy technique)
✅4 Cases scenario discussion
1. Anticipatory grief in patients & families,
2. Dealing with ICU cases & after-death bereavement care
3. Pediatric loss
4. Sudden death at ER
✅Understand and managing the intensity of Grief and Multiple Losses
✅Bereavement support strategies

สามารถสมัครในลิ้งค์ด้านล่างนะ
https://forms.gle/Pi5Z7ZaaWFCpPfbCA

หนังสือเชิญประชุม ดาวโหลด : https://kku.world/qf7gy

หรือติดตามได้ที่ www.karunruk.org

ค่าลงทะเบียน
⚜️onsite 2000 บาท (2วัน)
🪄online 500 (1 วัน)

มาสมัครกันเยอะๆนะค๊าาา😊