ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ International Virtual Conference “Community-Based Palliative Care: The way Forward”

Aug 26-27, 2021

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

ลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_74Cx2oNiQ_akIbEB_wBxFw

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่