ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) มข
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
6th Khon Kaen International Conference in Palliative Care 2024
หัวข้อ Care and Palliative Care in Community and Care of People Living with Late-Stage Dementia

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2567 พบกับหลากหลายวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
** ค่าลงทะเบียน **
>> Onsite 2000 บาท และ Online 1000 บาท <<

สนใจสมัครที่ลิงค์ >> https://forms.gle/YjPEcPDBQWsKA3WZ9
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม >> https://kku.world/dq3l1