ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen International Conference in Palliative Care 2561 ณ.โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 โดยมี Special Speaker : Dr.Adnin Hamza; Chief Excutive,Hospis Malasia, Kiala Lumpur, Malasia : Dr. Ghauri Aggarwal, Head of Department, Concord Center for Palliative Care, Sydney, Australia; Dr.Jan Maree Davis, Head of the Department of Palliative Care at St George Hospital Sydney, Australia; Dr.Angel Lee, Senior Consultation, Diector of Palliative Care at St.Andrew’ s Communuity Hospital, Singapore ; Dr. Srivieng Pairojkul, Head of Karunruk Palliative Care Center, Srinagarind Hosital, Faculty of Medcidine, Khonkaen University, Thailand