ศูนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุม Palliative care in the Intensive care units. ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ. ห้องประชุม 89 โรงพยาบาลศรีนครินทร์โดยมี Speaker; Assoc. Prof. Charlie Corke, Past President of the College of Intensive Care Medicine of Australia, Dr. Chantana Morkcharoenpong ; Excutive Committee of The Thai Socitey of Critical Care Medicine, Thailand