ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม Symptom Management in Palliative Care WS ผ่านระบบ Zoom meeting ในวันที่ 8-9 กันยายน 2563 โดยมี Speaker Dr.Jan Maree Davis, Medical Director, Palliative Care Service st George Hospital; Dr.Ednin Hamzah, CEO Hospis Malasia and Assoc.Prof.Ghauri Aggarwal, Head of Department, Pallaitive Care Concord Center for Palliative Care.