ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Peaceful Death จัดโครงการ Advance Care Planning Conference ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมี Speaker: Dr.Ednin Hamzah, Hospis Malisia : Dr. Ramonf Ng Han Lip, Tan Tock Seng Hospital, Singapore : Assoc. Prof.Ying-Wei Wang, Tzuchi University/General Hospitai, Taiwan: Dr. Srivieng Pairojkul, Head of Karunruk Palliative Care Center, Srinagarind Hosital, Faculty of Medcidine, Khonkaen University, Thailand : Prof. Sawang Boonchalermvipas, Health Laws and Ethics Center, Faculty of Law, Thamasat University, Wanna Jarusomboon, Peaceful Death ; Dr.Pruksporn Thummachot, Songkla Hospital ; Kulya Saechit, Songkla Hospital ; Dr.Namtip Intab, Buddhachinaraj hosptal