ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Peaceful Death จัดโครงการ Communication Skill Workshop : How to Communicate Advance Care Planning ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งมี Speaker ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์ Roland Chong Kim Poh, Raymond Ng han Lip,Tan Tok Seng Hospital, Singapore