ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุม Palliative Care in Advance Dementia ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ.ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น