ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม Workshop on Ethics in Palliative Care ระหว่างวันที่ 15ม 16 ตุลาคม 2562 โดยมี Speaker Dr.Ednin Hamzah, CEO Hospis Malasia and Assoc.Prof.Ghauri Aggarwal, Head of Department, Pallaitive Care Concord Center for Palliative Care.