หนังสือสามารถ download ฟรี หรือถ้าสนใจสั่งซื้อหนังสือ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ธุรการ 043-366656

คู่มือการให้ยาใต้ผิวหนังที่บ้าน-สำหรับผู้ป่วยและครอบครัว
ราคา 20 บาท
Palliative Care in COVID 19 Pandemic Book
ความทรงจำ
คู่มือดูแลผู้ป่วยฯ
ราคา 50 บาท
คู่มือให้ยาใต้ผิวหนัง
ราคา 70 บาท
Palliative care toolkit
ราคา 50 บาท
Update Handbook of Palliative care guidelines
ราคา 250 บาท
AW เมื่อความตายใกล้มาถึง คู่มือสำหรับ
ราคา 40 บาท
Pocket Palliative Survival
ราคา 60 บาท
สมุดประจำตัว
Handbook of palliative care guideline
ราคา 100 บาท
ความรู้ความเข้าใจการดูแลประคับประคอง
รายชื่อศูนย์ดูแลประคับประคอง
การจัดการอาการหายใจลำบาก
ราคา 70 บาท
ก้าวพ้นความเศร้าโศกเสียใจ
ราคา 40 บาท
แนวทางการดำเนินงานศูนย์ดูแลประคับประคองในโรงพยาบาล
ราคา 600 บาท
การวางแผนการดูแลล่วงหน้า ราคา 30 บาท
เส้นทางชีวิต Dignity of life ราคา 30 บาท
แสดงตนเพื่อช่วยประคับประคองผู้ที่เผชิญกับความเศร้าโศก ราคา 30 บาท